شرح لغتي درس ماء شرب ص 42 مصدر سعودي

روش1 هم اکنون بسياري از مراکز تجاري در انديشه هاي نوين تبليغاتي و اطلاع رساني بدنبال نوعي از تبليغ يا اطلاع رساني هستند که علاوه بر ارزاني و سرعت عمل، از ديده شدن پيام خود نيز مطمئن . خلافت ابوبكر با بيعت دو يا سه نفر تشكيل شد و ما بقي با زور چماق بيعت كردند

2023-02-03
    Present perfect vs past simple
  1. ٧